Udvalg

Vedligeholdelsesudvalg. Vedligeholdelsesudvalget varetager arbejdet med de forskellige aktiviteter omkring vedligeholdelsen af området og de fælles arealer Udvalget arrangerer to årlige vedligeholdelsesdage – forår og efterår. Udvalget har også kontakten til gartneren.

Fest- og aktivitetsudvalg.Udvalget arrangerer de ”faste” traditionsrige fester og sammenkomster, samt hvad der opstår af nye ideer. Udvalget står endvidere for legearealernes indretning.