Trailer

Siden 1992 har ejerlavet haft en trailer til fælles brug. Der er i foråret 2018 indkøbt en ny. Formålet med en fælles trailer har især været en nem løsning for transport af affald o.a.

Fornuftig brug af traileren forudsætter, at nogle få og simple regler iagttages:

  • Traileren er anbragt på p-pladsen ud for gavlen ved Stenrosevej 39.
  • Traileren må normalt kun bruges til flytteopgaver af 2 timers varighed.
  • Traileren er låst med en kodelås. Koden kan fås hos et af bestyrelsens medlemmer.
  • Husk altid at løfte støttehjulet inden kørsel.
  • Efter brug afleveres traileren rengjort på den plads.
  • Husk at traileren ikke må overlæsses; maks. last: 325 kg.
  • Behandl traileren som det den er, nemlig din egen.
  • Ved fejl på traileren kontaktes én fra bestyrelsen.