Grønne områder

Vi ejer i fællesskab et areal på ca. 20.000 m2. På arealet findes Karlshøj – opkaldt efter ejerlavets første formand, et lege-/redskabshus, en omfattende beplantning, legeredskaber, boldbane og bålplads, der anvendes ved særlige lejligheder.

På det såkaldte nordarealer der et større grønt område, der blandt andet bruges til en gang rundbold, samt et grusbelagt område, hvor der er bord-/bænkesæt. Området bruges også når der som til Skt. Hans opsættes et større telt.

Det hele holdes vedlige med hjælp fra en anlægsgartner og ved beboernes frivillige indsats. To gange om året bliver der indkaldt til oprydnings- og vedligeholdelsesdage. På disse dage efterses og repareres legeredskaber, der males og der luges og fejes. Beskæring og grovere arbejde foretages af en anlægsgartner.