Kort om Ejerlavet Bakkehusene
 

Ejerlavet Bakkehusene blev stiftet i 1972, da bebyggelsen var halvt udbygget. Der er 61 rækkehuse i bebyggelsen og derfor et tilsvarende antal medlemmer af ejerlavet. Medlemsbetingelser og –rettigheder fremgår af de gældende vedtægter. Regler for tilbygninger og kviste fremgår af lokalplan nr. 326 for området. Den kan også ses HER

Ejerlavets økonomiske og overordnede forhold ledes af en bestyrelse på 5 personer. Herudover er der en række udvalg. Der er to faste udvalg: vedligeholdelsesudvalget og fest- og aktivitetsudvalget. Der kan desuden være etableret et eller flere adhoc udvalg til løsning af aktuelle opgaver. Endvidere kan der være nogle tillidspersoner, som eksempelvis flagmesteren.

Bestyrelse, udvalgsmedlemmer og tillidspersoner vælges på den årlige generalforsamling i marts måned. Her gennemgås også formandens og udvalgenes beretninger, regnskab og budgetter samt fastsættes kontingent. Der serveres normalt et mindre traktement til de ordinære generalforsamlinger. Kontingentet opkræves to gange årligt i henholdsvis april og oktober måned.

Det har fra starten været et bærende princip i ejerlavet, at skabe et børnevenligt område med et naturligt samkvem for børn og voksen imellem, og på dette grundlag har der udviklet sig en række traditioner.