Det sociale

I vort ejerlav har der siden starten af bebyggelsen været tradition for at have en række arrangementer og tilbagevendende begivenheder.

Der er to arrangementer, som fest- og aktivitetsudvalget sørger for:

Fastelavn. Der arrangeres tøndeslagning for børn (og voksne).

Sankthans. Sankthansfest afholdes almindeligvis weekenden inden Sankthansaften. Dette er ejerlavets største arrangement, hvor mange hjælper med forberedelserne. Forinden er der fra en professionel leverandør opstillet et passende størrelse telt på gruspladsen på nordarealet. Lørdag formiddag opstilles borde og stole, og lørdag eftermiddag arrangeres børne- (og voksen-) aktiviteter. Lørdag aften er der fællesspisning af medbragt mad. Efterfølgende er der bål og hygge.

En tradition som vedligeholdelsesudvalget står for er:

Vedligeholdelsesdagene.
Vi mødes til vedligeholdelse af de fælles områder. Datoerne fremgår af årshjulet. Efter den fælles indsats er der fælles udendørs frokost .